شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic
 

جمعه 2 آبان 1393
ن : مادر جوانرودی نظرات

اهمیت نمازاول وقت ـــــــــــــــ

کلمات کلیدی : اهمیت نماز اول وقت , نماز جماعت , نماز صبح ,خواهری که تازه عروسی کرده بودبه نماز شوهر خودش خیلی اهمیت میداد

وهرروز اورابرای نمازصبح بیدارمیکردتابه مسجدبرود..

یکی ازروزها کمی دیرتربیدارشد وشوهرش رابلافاصله بیدارکرد تاهرچه زودتر

به مسجدبرودونمازجماعت را دریابد.. شوهرکه به مسجدرسیدجماعت

اول تمام شده بود باجماعت دوم

نمازش را تمام کرد... بعدازنماز،امام مسجدسراسیمه پیش او رفت وگفت:

تو شوهر فلانی نیستی؟.. حسابی جاخورد..اسم خانومش ازکجا گرفته بود؟،..

باتعجب تمام گفت بله خودم هستم... اما تو اسم زن من ازکجافهمیدی؟ امام گفت

 به الله قسم که من امروز توخواب دیدم که همه اهل مسجدکه نماز فجر

راباما باجماعت اول میخوانند،توبهشت باهم هستیم..ویک زن هم همراه ما بود..

من درباره اش پرسیدم..به من گفته شد این فلان زن همسر فلانی هست.. !

مرد با خوشحال وشوروشوق فراوان به خانه اش رفت تااین مژده وخوش خبری

 رابه همسر مومنه ودلسوزش برساند...

وقتی به خانه رسید همسرعزیزش را درحالی یافت که درحال سجده است.

.وروح پاکش به آسمانهاعروج کرده است..

الله اکبر
الله اکبر
الله اکبر

چه خاتمه زیبایی نصیب زنی اونم دراین دوران شده ..کسیکه به نمازخودش

که هیچ ،بلکه به نمازجماعت شوهرش هم اهمیت زیادی میداده..!

اون کسیکه باخیال راحت صبحها خواب خوشش رابرنماز ترجیح میدهد،گمان

 میکندبااینکارش استراحت وآرامش بیشتری راحاصل میکند..

غافل ازاینکه فردا درقبرش آرامشی ندارد ...
وغافل ازاینکه راحتی وآرامش

دلهایی که سحرگاههان دربارگاه ملکوتی علام الغیوب ایستاده اند،را حدی

 وحدودی نیست. وقتی توهروقت خواستی میخوابی وهروقت خواستی

ازخواب پا میشی بدون درنظرگرفتن نمازهایت دروقت خودش، ...

به الله قسم که همیشه دردایره غمها واندوههای ناتمام قرارمیگیری...

 مادامیکه نمازهایت در لیست اولویتهایت قرارنگرفته.. قسم به الله که راحتی

 دنیاوآخرت درخواندن نمازها سروقت خودش خصوصانمازصبح باجماعت هست.

رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (٤٠)ابراهیم

پروردگارا ! مرا و كسانی از فرزندان مرا نمازگزار كن . پروردگارا ! دعا و نیایش

 مرا بپذیر .

اللهم آمین
چهارشنبه 30 بهمن 1392
ن : مادر جوانرودی نظرات

نماز جماعت رامیار جان و دوستانش ...

کلمات کلیدی : رامیار , نماز جماعت , عکس , دوستان ,