مادر جوانرودی سلام دوست عزیز .. من مریم منوچهری هستم . کارشناس فقه و حقوق امام شافعی از دانشگاه کردستان ...بچه ی جوانرودم ولی حدود 12 ساله به خاطر کار همسرم ساکن تهران شدم ، دوتا دسته گل از خدا هدیه گرفتم یه شاه پسر و یه گل دختر ..... عاشق طبیعت و وطنم ، جوانرود هستم ، اگه انتقاد یا نظری داشتید برام کامنت کنید خوشحال میشم امیدوارم لحظات خوبی را در این وب سپری کنید http://motherjavanroodi.mihanblog.com 2020-09-30T09:39:06+01:00 text/html 2020-09-26T15:46:58+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی آرزوهایت ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1353 <div><font size="5" face="impact"><br></font></div><div><font size="5" face="impact">آرزوها یت <br></font></div><div><font size="5" face="impact"><br></font></div><div><font size="3" face="impact">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Mihan-Nassim"> را یک جا<font color="#3333FF"> یادداشت</font> کن <br></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و یکی&nbsp; یکی از خدا بخواه <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خدا فراموش نمیکند <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی تو یادت میرود چیزی که امروز داری <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرزوی دیروزت بوده است&nbsp; .<br></font></div><div><font size="5" face="impact"><br></font></div> text/html 2020-09-26T15:23:38+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی ن و قلم و ما یسطرون http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1352 <div><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/tn59_قلم.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خداوند همه چیز را از <font color="#CC0000">کلمات و قلم</font> خلق کرد و به آن قسم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خورده است ، من خودم بارها به این آیه ی خدا عمل کرده ام و <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بزرگترین چیزهایی که در زندگیم به دست آوردم&nbsp; با نوشتن <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اونها در دفترم بوده ، کار عجیب و خاصی قرار نیست بکنید ، <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> یک سررسید بردارید و اول همه ی این آیه را که در ابتدای <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کپشن&nbsp; آوردام با خلوص نیت&nbsp; بنوسید و بعد از اون اهدافی رو <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که&nbsp; می خواهید به اون در طی ماهای آینده&nbsp; برسید ،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> با <font color="#3333FF">گرامر زمان حال</font> بنویسید ، گویی که الان شده است ،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> بعد شروع به اقدامی&nbsp; هر روزه&nbsp; هر چند کوچک برای اون</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> بکنید و اتفاق شگفت انگیز&nbsp; هر روز&nbsp;&nbsp; رو در همون دفتر بنویسید ،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp; بعد از گذشت مدتی&nbsp; به گیرایی این <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> <font color="#3333FF">هشتک معجزه&nbsp; هشتک ایمان ،&nbsp;</font> ایمان کامل خواهید آورد ،...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اگه شما تجربه ی مشابه دارین اینجا بگید برامون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br></font></div><div><br><font size="3"> </font></div> text/html 2020-09-26T15:20:39+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی ایمان و ترس http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1351 <div><font size="3">ایمان و ترس دو چیز مشترک دارند ، هر دو آینده ای که</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> هنوز اتفاق نیفتاده را&nbsp; باور دارند .</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> انتخاب کن تا آینده ای مثبت را باور کنی...</font></div> text/html 2020-09-26T15:17:25+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی جمله تاکیدی مثبت http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1350 <div> <font size="3"><br></font></div><div><font size="3">وقتی<font color="#000099"> خودم</font> را در آینه میبینم احساس</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> <font color="#3366FF">قدرت دارم&nbsp;</font> <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">چون به توانایی های خودم <font color="#CC0000">ایمان</font> دارم </font><br></div> text/html 2020-09-26T15:04:30+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی سرت رو بنداز پایین و ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1349 <div><font size="3">میگن پشت سر هر مرد موفقی ، یک زن هست که حامی اش بوده و</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> جدیدا میگن پشت&nbsp; سر هر زن موفقی&nbsp; هم ،&nbsp; یک مرد هست که</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> حامی اش بوده ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> <font color="#3333FF">ولی پشت سر&nbsp; خیلی از افراد موفق&nbsp; دنیا&nbsp; هیچ آدمی نبوده</font> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font size="3">فقط کلی حرف بیخود و تخریب و تلاش&nbsp; برای زیر سوال بردنش و</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> پایین کشیدنش&nbsp; بوده <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;حقیقت اینه که پشت سر&nbsp; خیلی از آدم های موفق&nbsp; خودشون بودن ، <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و من اعتقاد دارم <font color="#CC33CC">خدا هست</font> که وقتی پشتت بهش گرم باشه <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> نیازی به هیچ آدمی نداری ! <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font size="3" color="#3366FF">فقط به خودت تکیه کن&nbsp; از تنهایی نترس&nbsp; ، به ناامیدی هایی&nbsp; که</font></div><div><font size="3" color="#3366FF"><br></font></div><div><font size="3" color="#3366FF"> افراد بهت تزریق میکنن&nbsp; که نمیشه و فلان توجه نکن <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font size="3">سرت رو پایین بنداز و محکم جلو برو و فقط به</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> خوبی ها فکر کن و به هدفت .</font><br><font size="3"></font></div> text/html 2020-09-19T16:56:58+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی یه فکر نیرومند ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/877 <font size="3">برای اینکه&nbsp; فرصتی به وجود آورید تا کاینات شما&nbsp; را در زندگی <br><br>&nbsp;به سوی&nbsp; شادی بیشتر و نعمت های بهتر&nbsp; هدایت کند ، <br><br>باید پیرامونتان را خوب بنگیرد و برای برخورداری از همه <br><br>نعمت های&nbsp; خداوند سپاسگزاری کنید . <font color="#3333FF">همه نعمت هایی<br><br>&nbsp;که در این لحظه از زندگی&nbsp; از آن ها&nbsp; بهره مند هستید . <br></font><br>همه ی موهبت های&nbsp; فعلی زندگی تان را&nbsp; بشمارید .<br><br>&nbsp;به خاطر داشته باشید&nbsp; که شما چون <font color="#3333FF">آهن ربا </font>هستید !<br><br>&nbsp;سپاسگزاری در حقیقت ، سپاسگزاری بیشتر را جذب می کند . <br><br><img src="http://www.upsara.com/images/qslb_5123547-4392-l.jpg" alt="" width="469" vspace="0" hspace="0" height="428" border="0" align="right"><br><br></font> text/html 2020-09-19T04:43:19+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی امروز http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/881 <font size="3">من با ابرژی مثبت و لبخند&nbsp; پذیرای شروعی بسیار خوب <br><br>هستم . من یقین دارم&nbsp; وقتی که با روی گشاده به استقبال <br><br>زندگی ام می روم ، حتماً روزی خوب برایم رقم می خورد . <br><br>پس با انرژی تمام و با لبخند می گویم : <br><br>"<font size="4">سلام روز زیبای من "<br><br><img src="http://www.upsara.com/images/jgs_ra4-3455.jpg" alt="" width="337" vspace="0" hspace="0" height="396" border="0" align="right"><br></font></font> text/html 2020-09-19T04:41:31+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی سکانس اول ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1348 <div><font size="3">از وقتی اومدم تهران و ساکن تهران شدم رویای</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> قبولی ارشد در&nbsp; دانشگاه تهران رو داشتم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گاهی با عزم جزم&nbsp; شروع میکردم به خوندن ....<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و بعد مدتی&nbsp; سرد میشدم .&nbsp; اون موقع وقتی به سن <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کم پسرم نگاه میکردم&nbsp; و اینکه اینجا کس نزدیکی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp; رو نداشتم که&nbsp; ازم حمایت کنه &nbsp; دلیلی میشد برای</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> بیخیلال شدنم که مگه با بچه ی کوچیک میشه درس خوند <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;تا دو سال پیش &nbsp; که&nbsp; داداشم ارشد دانشگاه علامه&nbsp; طبا طبایی <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">قبول شده بود و هر هفته دو شنبه و سه شنبه میومد تهران و</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> خونه ی ماهم میومد و خیلی خیلی تشویقم میکرد که</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> درس بخونم و ادامه تحصیل بدم و از این رکود ذهنی&nbsp; و</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> پس رفت تحصیلی که داشتم&nbsp; دربیام ... خیلی باهام حرف میزد <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;تا اینکه <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بالاخره پارسال تصمیم جدی خودم رو گرفتم&nbsp; برای خرید منابع</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> کنکور کارشناسی ارشد، به خیابان انقلاب رفتم و تهیه شون <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کردم و از دوست قدیمی ام که همسرش تو همون رشته ای <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که من میخواستم شرکت کنم ، رتبه ش 4 و دانشجوی دانشگاه</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> تهران بود&nbsp; ، کمک گرفتم .&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> گفتم با هر قیمتی شده باید شروع کنم به درس خوندن ،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> خیلی از دوستانم میگفتن اینکار رو نکن با چه امیدی <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">میخوای درس بخونی ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آخه&nbsp; با دو بچه&nbsp; تو شهر غریب نمیتونی . ... <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و خیلی از حرف و حدیث های دیگه ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اما هیچ کدوم از اون حرف ها روم تاثیر نداشت . تصمیم خودم رو <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گرفته بودم&nbsp; باید قدم ها رو برمیداشتم&nbsp; اراده ام آهنین بود ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> خلاصه شروع کردم... تایم درس خوندم&nbsp; بیشتر بعد از نماز صبح بود ، <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">چون تو اون تایم بچه ها خواب بودن و تا ساعت 9 بیدار نمیشدن&nbsp; ، <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بعد از بیدار شدن بچه ها دیگه درس خوندم تعطیل میشد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> مجبور بودم و باید به کارهای خونه و&nbsp; و رومرگی ها و صبحونه و <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نهار بچه ها میرسیدم&nbsp; تا ساعت 2 بعد الظهر که دوباره میرفتم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سر درس و مشق اما اینبار خسته و کم رمق ، ولی چون شوق</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> خوندن داشتم با ااشتیاق میخوندم تا اونجا که میتونستم میخوندم و</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> گاهی خواب بر چشمام غلبه میکرد&nbsp; و سر کتاب هام به خواب <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">میرفتم&nbsp; .... <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نزدیک هشت ماه این شد روال زندگی من&nbsp; و <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">همه ی کارهای متفرقه و تفریحاتی&nbsp; که قبلا انجام میدادم رو <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گذاشتم کنار&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و تو اون هشت ماه فقط فقط بچه ها و کارهای خونه و <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">درس خوندن و درس خوندن&nbsp; درس خوندن&nbsp; ... <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خیلی وقتا با خودم&nbsp; میگفتم یعنی میشه ؟ <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> من میتونم برم&nbsp; دانشگاه تهران !!؟</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;یا هیچی و خوندنم&nbsp; بی نتیجه میمونه ...<br></font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">تا یه ماه پیش ....که جواب کنکورم اومد و فهمیدم رتبه م تک رقمی <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شده <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و امیدم و تلاشم و بیشتر از همه ی اینها جسارتم&nbsp; باعث شد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> که&nbsp; هی نزدیک و نزیک تر بشم&nbsp; به هدفم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> و خودم رو نزدیک کنم به آرزو هام .... <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">الان منتظر جواب نهایی انتخاب رشته م هستم&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">همش تو خوف و رجام&nbsp; که بالاخره چی میشه ،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> از آینده چیزی نمی دونم ، اما اینو میدونم&nbsp; که</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> اونی که تا حالا پشتم بوده و منو به اینجا رسونده&nbsp; تا تهش <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">باهامه ، فقط کاش که منم جا نزنم&nbsp; و تا تهش&nbsp; همه سختی ها رو&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به جون بخرم&nbsp; و ادامه بدم...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/u8ey_دانشگاه_تهران.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2020-09-19T04:27:24+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی مکتوب کنید ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1347 <div> <font size="3">زندگی خود را مکتوب کنید <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3366FF">&nbsp;از روی کاغذ زندگی کنید </font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هر شب بنویسید <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> هر صبح&nbsp; بنویسید <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#000099">&nbsp;نوشتن اعجاز میکند&nbsp; باور کنید </font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خداوند به قلم و هر آنچه می نویسد&nbsp; قسم خورده است&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هدفی را&nbsp; که بنویسید&nbsp; خلق میکنید <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آرزو های خود را بنوسید تا محقق شود <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#990000">&nbsp;اول نوشتن هدف و دوم فقط تلاش <br></font></font></div><div><font size="3"><font color="#990000"><br></font></font></div><div><font size="3"><font color="#990000"><br></font></font></div><div><font size="3"><font color="#990000"><img src="http://uupload.ir/files/754o_هدفم_دانشگاه_تهران.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></font></div><div><font size="3"></font><br></div> text/html 2020-09-19T04:16:54+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی خوشبختی .. http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1346 <div> <font size="3">هیچ کس نمی داند&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تنها&nbsp; فرمول خوشحالی&nbsp; این است : <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;قدر داشته هایت را بدان و از آنها لذت ببر <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">قانونهای ذهنی می گویند : <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;خوشبختی یعنی رضایت .</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آنتونی رابینز <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/qro5_خوشبختی.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></div><div><font size="3"></font><br></div> text/html 2020-09-19T03:40:08+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی روزی نو فرصتی نو ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/875 <font size="3">صبح زود&nbsp; صدای زنگ موبایل مرا از خواب بیدار کرد و من نیز خودم <br><br>را برای روزی دیگر آماده میکردم ... <br><br>راستی در این اندیشده ایم که امروز&nbsp; همچون روزهای گذشته <br><br>فرصتی دیگر است که بخشیده شده&nbsp; تا از گذشته پلی برای<br>&nbsp;<br>عبور به آینده بسازیم ، تا اشتباهات دیروز را اصلاح کنیم و<br><br>&nbsp;به آینده ای بنگریم که مفید تر از گذشته باشیم ، هم برای خودمان <br><br>&nbsp;و هم برای دیگران . <br><br>حال بنگریم که <font color="#3333FF">پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم</font>&nbsp; چگونه از زندگی<br><br>&nbsp;استقبال میکند ،&nbsp; و آن را به فال نیک می گیرد ...<br><br>در حالی که تاریکی شب همچنان بر هر چیزی خیمه زده بود ،<br><br>پیامبر صل الله علیه و آله و سلم همگام با طلوع فجر ، شروع به <br><br>حیاتی نو میکرد و می فرمود : <br><br><font color="#3333FF">الحمدلله الّذی ردَّ الیَّ روحی و عَافانی فی جَسَدِی و اَذِن لی بِذِکره <br></font><br>حمد و سپاس خدایی که روحم را دوباره به من بازگرداند و جسم مرا<br><br>&nbsp;عافیت و سلامت بخشید و به من اجازه داد که او را یاد کنم . <br><br><br><font color="#000099">پس بیایید با اندیشیدنی نو ، از روزی نو ، تولدی نو بیابیم <br><br></font><img src="http://www.upsara.com/images/nsd2_1429845263704266.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"><br><br></font><br> text/html 2020-09-19T03:36:49+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی 3 درس http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/878 <font size="3">هر پادشاهی در ابتدا فقط نوزده بوده است . هر ساختمانی<br><br>&nbsp;ابتدا فقط طرحی روی کاغذ بود . مهم نیست امروز کجایی ، <br><br>مهم این است که فردا کجا خواهی بود . هر کس در زندگی خود<br><br>&nbsp;یک کوه اورست دارد که سرانجام باید&nbsp; روزی به آن صعود کند . <br><br><font color="#990000">.........</font><br><br><font color="#3333FF">گفتگو های ذهنی </font><br><br>در دانشگاه (MIT) مطالعاتی انجام شد . در طی آن ، محققان <br><br>متوجه شدند که اگر شما فقط یک بار به خودتان بگویید : <br><br>" فلان کار را نمی توانم انجام دهم " <br><br>باید فردی دیگر هفده مرتبه به شما بگوید : <br><br>" شما می توانید آن کار را انجام دهید " . <br><br>تا اثر همان یک دفعه را خنثی کند " بنابر این قدرت نفوذ کلام <br><br>شما برای خودتان هفده مرتبه از قدرت کلام دیگران درباره ی <br><br>شما قوی تر است . پس مثبت فکر کنید و مراقب گفتگوهای<br><br>&nbsp;ذهنی خود باشید . <br><br><font color="#990000">..........</font><br><br><font color="#3333FF">قدرت تخیل </font><br><br>معلمی سر کلاس به بچه ها گفت : انشایی با این موضوع بنویسید : <br><br>" <font color="#000099">اگر مدیر عامل بودید چه می کردید ؟ </font>"<br><br>معلم دید همه تند تند و با هیجان شروع به نوشتن می کنند ، به جز <br><br>یک نفر که نشسته و از پنجره بیرون را تماشا می کند و غرق در افکارش <br><br>است . از او پرسید : "چرا تو چیزی نمی نویسی "؟ <br><br>گفت : "منتظرم ، منشی بیاید و تایپ کند ! "<br><br>این یعنی هیچ وقت قوه ی تخیل و تجسم را دست کم نگیرید . <br><br>.......<br><br><font size="2" color="#990000">(مجله ی راز )<br><br><img src="http://www.upsara.com/images/jwa5_356542_606.jpg" alt="" width="547" vspace="0" hspace="0" height="401" border="0" align="right"><br></font></font> text/html 2020-09-18T05:01:43+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی زن زندگی به خانومی میگن که http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/887 <br><br><font size="3">وقتی میره جلو آینه آرایش کنه، بچه اش از خوشحالی<br><br>&nbsp;جیغ بزنه و بگه: آخ جون! بابا داره میاد!<br><br>نه این که بپرسه: مامان! کجا داریم میریم؟!<br><br><font color="#3333FF">قلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ : ... لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ!</font><br><br>به زنان با ایمان بگو : آرایش خود را جز براى شوهرانشان آشکار<br><br>&nbsp;نکنند!<br><br><font color="#3333FF">﴿النور ۳۱﴾<br></font></font><br><font size="3"><font color="#3333FF"><img src="http://www.upsara.com/images/ido7_1194605015-parsnaz-ir.jpg" alt="" width="334" vspace="0" hspace="0" height="443" border="0" align="right"></font></font> text/html 2020-09-14T04:16:11+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی یه تلنگر http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1345 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">درس برا&nbsp; چی بخونم&nbsp; میرم شوهر میکنم&nbsp; اون خرجم رو میده <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">.......<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دخترای عزیزی که اینطور فکر میکنید <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اگه شما&nbsp; از نظر مالی&nbsp; استقلال&nbsp; نداشته&nbsp; باشید <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نمیتونین&nbsp; از نظر دیگه ای&nbsp; هم استقلال&nbsp; داشته&nbsp; باشید و این</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> تفکر&nbsp; غلطه&nbsp; . لطفا&nbsp; ازدواج رو به&nbsp; عنوان&nbsp; هدف انتخاب نکنید</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp; چون&nbsp; ازدواج برتری یا موفقیت خاصی نیست&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و تنها یک انتخابه<br></font></div> text/html 2020-09-14T04:01:18+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی از هم دریغ نکنیم !! http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1344 <div> <font size="3">ما خیلی چیزها رو دست کم میگیریم . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مثل<font color="#3366FF"> قدرت یه لمس</font> ساده ، اره یه لمس ساده !</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> یه لبخند ، یه کلمه با محبت ، یه گوش شنوا ،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> یه تعریف صادقانه&nbsp; یا مثلا&nbsp; یه کار کوچیک که نشون میده <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#990000">ما برای دیگران اهمیت&nbsp; قائلیم . </font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تمام اینها&nbsp; میتونه زندگی&nbsp; یک نفر رو عوض کنه <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و روح و روانش رو&nbsp; نوازش بده . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اگه نکته ی مثبتی توی کسی میبینیم&nbsp; بهش بگیم ، <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شاید همون حرف مثبت باعث بشه یه آدم کلی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> خوشحال بشه ، گاهی تنها چیزی که آدما نیاز دارن&nbsp; کمی <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">عشق برای&nbsp; ادامه ی زندگیه <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از هم دریغ نکنیم !!</font><br></div>