مادر جوانرودی سلام دوست عزیز .. من مریم منوچهری هستم . کارشناس فقه شافعی از دانشگاه کردستان ...بچه ی جوانرودم ولی حدود 10 ساله به خاطر کار همسرم ساکن تهران شدم ا ..... عاشق طبیعتم ، اهل سیاست و سیاسی بازی نیستم ....... دوست عزیز پست مورد نظر رو تا آخر مطالعه کن ، اگه تمایل داشتی کامنت بذار ، دلت نخواست ، دمت گرم و روحت شاد ...... انتقاد کنی بیشتر خوشحال میشم ، تا اینکه بگی عاشق وبتم و .... در صورت تمایل وب را لینک کن ، در نظرات اطلاع بده تا وب تون لینک شود ....... ا امیدوارم لحظات خوبی را در این وب سپری کنید . من معترفم که کار من جمله خطاست / معذورم از این که بر بشر سهو رواست ای خواجه اگر توانی در اصلاحم کوش / در عیب مبین که ذات بی عیب خداست . http://motherjavanroodi.mihanblog.com 2019-11-15T13:28:34+01:00 text/html 2019-10-30T10:29:50+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی چقدر خوب شد زن شدیم ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1323 <div> <font size="3"><font color="#3366FF">چقدر&nbsp; خوب شد زن شدیم ...</font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کمد و اتاقمان را به هم می ریزیم&nbsp; و همه چیز را از اول <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سر جایش مرتب&nbsp; می گذاریم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;آن&nbsp; وقت فکر میکنیم آماده ایم&nbsp; برای&nbsp; گرفتن تصمیمات بزرگ&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;وسط غم بادهای&nbsp; روزانه&nbsp; شروع میکنیم به شستن&nbsp; ظرف ها</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> و بازی کردن&nbsp; با کف&nbsp; روی سینک ظرف شویی ،</font></div><div><font size="3"> <br></font></div><div><font size="3">&nbsp; تمام غم هایمان&nbsp; را همراه&nbsp; سرامیک ها&nbsp; آشپزخانه&nbsp;&nbsp; می ساییم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> و می ساییم و&nbsp; با قدرت&nbsp; تر می ساییم . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;جارو را محکم تر روی فرش&nbsp; میکشیم و فکر میکنیم&nbsp; تمام خوره های <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> فکرمان&nbsp; از لوله جارو بالا می رود . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp; دست به ساختن می زنیم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp; شیرینی و کیک و غذاهای عجیب و عجیب میپزیم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و از خلق کردن هایمان&nbsp; حس بهتری میگیریم . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;می نشینیم&nbsp; برای مرتب کردن&nbsp; فکرهایمان&nbsp; رج به رج&nbsp; کامواها <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">را&nbsp; همراه فکرها می بافیم ! <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دکور خانه&nbsp; را عوض میکنیم و تنهایی با کشیدن مبل ها&nbsp; خودمان <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">را از نفس می اندازیم و فکر میکنیم چه انتقامی !&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;بعد به جان خودمان&nbsp; و صورتمان و دستهای مان&nbsp; می افتیم .</font></div><div><font size="3"> <br></font></div><div><font size="3">&nbsp;داشتم&nbsp; فکر میکردم&nbsp; چه خوب است&nbsp; به جز&nbsp; پیاده رفتن&nbsp; و</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> سیگار&nbsp; کشیدن های معمول مردها ، ما کارهای متنوع تری</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp; داریم برای مقابله با مشکلات . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3366FF">&nbsp;چقدر خوب شد که رن شدیم </font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">واقعا چقدر خوب شد !&nbsp; و گرنه فقط باید یا پیاده روی میکردیم یا ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ولی اینجوری میافتیم&nbsp; به جون&nbsp; درو دیوارو&nbsp; و آشپزخونه و غذا <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و لباس و سر و صورت و گل و بلبل <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/pj9x_زن.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"><br><font size="3"></font></div> text/html 2019-10-30T10:22:54+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی به خودت بیشتر نگاه کن ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1322 <div><font size="3">&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به خودت بیشتر نگاه کن ...<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> بیشتر <font color="#3366FF">چهره ات</font> را در آینه&nbsp; اتاقت تحسین کن . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;گاهی خودت را&nbsp; نیمه ی گمشده ی خودت بدان . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;شاید یکروز&nbsp; دلت&nbsp; برای امروزت تنگ شد <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;گذر زمان&nbsp; از آنچه&nbsp; در آینه&nbsp; میبینی&nbsp; نزدیک تر است . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/axxr_آیینه.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></div> text/html 2019-10-30T10:17:16+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی تنها تمرکزم ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1321 <div> <font size="3">لبخند میزنم ... بی دلیل <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;عشق می ورزم .... بی تناسب <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;زندگی میکنم ... <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;بی خیال&nbsp; .<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مدتی است .... !&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تنها تمرکزم&nbsp; بر روی آرامش&nbsp; خانه و خانواده است ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/bhh_iلبخند.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></div> text/html 2019-10-30T10:04:44+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی باور کنیم ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1320 <div> <font size="3">بیا باور کنیم دنیا هنوز هم مثل شب زیباست <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;زمینش هست ، خدایش مهربان با ما ، <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;چقدر از غم سرودیم&nbsp; و چقدر با غصه سر کردیم ! <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF">&nbsp;رهایش کن ، کمی بگذر&nbsp; ....</font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;بیا باور کنیم دنیا ، برای&nbsp; زندگی زیباست ! <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/wrdv_ضضضضضضضض.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></div> text/html 2019-10-30T09:54:50+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی تا آسمان فاصله ای نیست http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1319 <div> <font size="3">آرامش را باید در وجود خودمان جستجو&nbsp; کنیم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;نه اینکه منتظر باشیم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;دیگران برایمان به ارمغان بیاورند . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;شعاع مهربانیت را&nbsp; روز به روز&nbsp; بیشتر کن <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;آنقدر که روزی بتوانی&nbsp; همه را در آن جا دهی&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;آن وقت تا آسمان&nbsp; فاصله ای نیست . <br></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-10-21T10:24:06+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی خرم آن کس که در این محنت‌گاه خاطری را سبب تسکین است http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1318 <div><h2>پروین اعتصامی <br></h2><div class="b"><br></div><h2><font size="5"><a href="https://ganjoor.net/parvin/divanp/mtm/sh166/" rel="bookmark">این قطعه را برای سنگ مزار خودم سروده‌ام</a></font></h2><div><br></div></div><div><br></div><div><font size="3">اینکه خاک سیهش بالین است</font></div><div class="m2"><p><font size="3">اختر چرخ ادب <font color="#CC0000">پروین</font> است</font></p><p><font size="3"><br></font></p></div><font size="3"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3">گر چه جز تلخی از ایام ندید</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3">هر چه خواهی سخنش شیرین است</font></p><p><font size="3"><br></font></p></div></div><font size="3"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3">صاحب آنهمه گفتار امروز</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3">سائل فاتحه و یاسین است</font></p><p><font size="3"><br></font></p></div></div><font size="3"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3">دوستان به که ز وی یاد کنند</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3">دل بی دوست دلی غمگین است</font></p><p><font size="3"><br></font></p></div></div><font size="3"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3">خاک در دیده بسی جان فرساست</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3">سنگ بر سینه بسی سنگین است</font></p><p><font size="3"><br></font></p></div></div><font size="3"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3">بیند این بستر و عبرت گیرد</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3">هر که را چشم حقیقت بین است</font></p><p><font size="3"><br></font></p></div></div><font size="3"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3">هر که باشی و زهر جا برسی</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3">آخرین منزل هستی این است</font></p><p><font size="3"><br></font></p></div></div><font size="3"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3">آدمی هر چه توانگر باشد</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3">چو بدین نقطه رسد مسکین است</font></p><p><font size="3"><br></font></p></div></div><font size="3"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3">اندر آنجا که قضا حمله کند</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3">چاره تسلیم و ادب تمکین است</font></p><p><font size="3"><br></font></p></div></div><font size="3"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="3">زادن و کشتن و پنهان کردن</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3">دهر را رسم و ره دیرین است</font></p><p><br></p></div></div> <div class="b"><div class="m1"><p><font size="3" color="#3333FF">خرم آن کس که در این محنت‌گاه</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" color="#3333FF">خاطری را سبب تسکین است</font></p></div></div><br> text/html 2019-10-21T10:12:50+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی امروز از هیچ چیز ایراد نگیر http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1317 <div> <font size="3">قول میدهم&nbsp; خورشید درخشان تر <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;پرنده ها خوش آواز تر <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp; مردم مهربانتر و حتی کسب و کارت <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;پر برکت تر&nbsp; خواهد بود .</font><br></div> text/html 2019-10-21T09:59:13+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی من عاشق امروزم ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1316 <div> <font size="3">من عاشق امروزم ... دیروز را که&nbsp; نمیتوانم جان دوباره بخشم . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;رفت که رفت ... اما امیدی هست . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;از دیروزم درس میگیرم ، <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تا امروزم را بسازم ، <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من عاشق امروزم ... امروز <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;<font color="#3366FF">همین حالا ، </font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;این لحظه ، نمیگذارم فردا نگرانم کند <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;شاید هیچ وقت فردایی نداشته باشم .</font></div><div><font size="3"> <br></font></div><div><font size="3">&nbsp;من عاشق امروزم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3" color="#3366FF">&nbsp;بهترین هدیه ی خداوند...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> امروز بهترین لباسم را میپوشم&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;بهترین عطرم را میزنم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;عزیزانم را به آغوش میکشم : <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;تا فرصت دارم ، <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;هر چه دوستت دارم نگفته دارم ، خرج میکنم ، <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من عاشق امروزم&nbsp; چقدر کار برای امروز دارم ، <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3366FF">باید امروزم را زندگی کنم... </font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#FF0000">امروزتان زیبا </font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/stj5_غغغ.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></div> text/html 2019-10-20T02:58:11+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی بهار نارنج باشیم http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1315 <div>&nbsp;</div><div><font size="3"> امروز روز رسیدن به <font color="#FF0000">آرزوهای <font color="#000000">من</font></font> است . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;امروز احساسم می گوید&nbsp; کائنات&nbsp; مرا برای&nbsp; تحقق آرزو هایم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">برگزیده است <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;صبح با نوازش نسیمی خنک بر موهایم&nbsp; این را فهمیدم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> <font color="#3333FF">که امروز&nbsp; ، روز شادمانی است .</font> <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;روز امیدواری و انتظار&nbsp; برای&nbsp; بهترین و زیباترین رخداد ها <br></font></div><div><font size="3"> <br></font></div><div><font size="3">روز وصال ، روز ثروت ، روز سلامت ، و روز خبرهای خوش <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;امروزم را&nbsp; با این انتظار&nbsp; می گذرانم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و ایمان دارم جهان کائنات&nbsp;&nbsp; برای تحقق خواسته هایم&nbsp; مرا <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">منتظر نخواهد گذاشت <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">امروز اندیشه های منفی را دور می ریزم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و به همه چیز و همه کس به چشم مژده و نوید خوش مینگرم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3" color="#3366FF"><font color="#3333FF">در جهان من همه چیز نیکوست </font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#990000">خدای مهربانم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سپاسگزارم </font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">..............</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font size="4"><font color="#3333FF">دوستان سلام</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صبح زیبای پاییزیتون بخیر </font><br></font></div><div><font size="3"></font><br></div> text/html 2019-10-20T02:42:53+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی زندگی یعنی ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1314 <div> <font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من خانه ام را پر از <font color="#FF0000">رنگ</font> میکنم&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;پر از&nbsp; <font color="#3333FF">عطر زندگی&nbsp; </font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#FF0000">گل</font> میخرم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نان گرم میکنم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#CC33CC">&nbsp;شعر می نویسم </font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;و باور میکنم&nbsp; کلام فروغ را&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF">&nbsp;زندگی&nbsp; یعنی ...</font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;همین&nbsp; بهانه های کوچک خوشبختی <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/alpt_دلخوشم_با_نفسی_سهراب_سپهری.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"></font><br></div> text/html 2019-10-20T02:29:03+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی اگر .... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1313 <div> <font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کسی را دیدید ک از کوچکترین&nbsp; چیزها&nbsp; لذت می برد ،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> محو طبیعت می شود ،کمتر سخت میگیرد ، می بخشد ،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> می خنداند ، و با خودش در یک صلح درونیست ! <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">او نه بی&nbsp; مشکل&nbsp; است&nbsp; نه شیرین مغز ! <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">او طوفان های&nbsp; هولناکی را در زندگی پشت سر&nbsp; گذاشته <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و قدر آنچه که امروز دارد را می داند . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی&nbsp; زندگی را در آغوش&nbsp; بگیرد .</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/ht49_thumb_hm-20138953018270991481405769586.0159.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></div> text/html 2019-10-19T14:46:11+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی مادر ترزا http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1312 <div> <font size="3">میخواهی&nbsp; برای <font color="#3366FF">صلح</font> در جهان&nbsp; بالاترین قدم را برداری ؟ <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;همین الان به خانه برو <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;با <font color="#000099">خانواده ات</font> مهربانتر باش .</font><br></div> text/html 2019-10-19T14:30:29+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی کافکا در کرانه ... http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1311 <div> <font size="3">کافکا :&nbsp; بیرون چه میبینی ؟ <br></font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">از پنجره ی پشت سرش به بیرون&nbsp; نگاه کرد&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">درخت ها <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آسمان و قدری ابر&nbsp; را میبینم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و چند پرنده روی درخت ...&nbsp; هیچ چیز غیر عادی نیست درسته ؟ <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;درسته <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;ولی اگر میدانستی&nbsp; فردا صبح دیگر&nbsp; نمیتوانی&nbsp; اینها را ببینی&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> همه چیز ناگهان در نظرت جلوه میکرد و ارزشمند میشد&nbsp; ، نه ؟ <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هاروکی - موراکامی <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">.............<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/87e3_capture.jpgpppppppppp.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2019-10-05T11:15:16+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی تالیف اربعین یا چهل حدیث http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1310 <div> <font size="3">جماعتی از محدثین&nbsp; حدیثی را روایت کرده اند <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> از گروهی از اصحاب کرام مانند: علی بن ابی طالب&nbsp; و <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ابن مسعود&nbsp; و ابن عمر&nbsp; و ... رضی الله عنهم&nbsp;&nbsp; که</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div align="justify"><font size="3"> <font color="#CC0000">پیامبر خدا<font color="#FF0000"> <font size="2">صل الله علیه و سلم</font><font size="2"> </font></font>فرموده اند :</font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> هر کس برساند&nbsp; به امتم&nbsp; چهل حدیث مربوط به&nbsp; دین&nbsp; را <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خداوند&nbsp; متعال&nbsp; او را&nbsp; روز رستاخیز&nbsp; در زمره ی&nbsp; فقها و علما <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> محشور گرداند . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> و در<font color="#CC0000"> روایت ابو درداء&nbsp;</font> : برایش&nbsp; شفیع و&nbsp; شاهد خواهم بود .</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و در روایت ابن مسعود :&nbsp;<font color="#3333FF"> از هر دری از درهای بهشت که</font></font></div><div><font size="3" color="#3333FF"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333FF"> میخواهی&nbsp; داخل شو .</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> <br></font></div><div><font size="3">&nbsp;اگر چه این حدیث به اتفاق حفّاظی مانند&nbsp; ابن الجوزی و منذری <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> و بیهقی ، با وجود کثرت طُرقش ، حدیثی است ضعیف .</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> لیکن آن جماعت به استناد آن حدیث&nbsp; دست به کار تالیف <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> اربعین&nbsp; شده و هر کدام د به ذوق خود&nbsp; چهل حدیث را انتخاب <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کرده و و تدوین نموده اند&nbsp; <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و هر کدام به نوبه ی خود&nbsp; در این راه خیر</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> قدمی&nbsp; برداشته و اثری به یادگار گذاشته&nbsp; است . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="2" color="#FF0000">کتاب چهارصد گوهر حکمت <br></font></div><div><font size="2" color="#FF0000">استاد عبد الهادی اغخم زاده </font><br></div> text/html 2019-09-23T11:22:56+01:00 motherjavanroodi.mihanblog.com مادر جوانرودی حسن بصری می فرمایند : http://motherjavanroodi.mihanblog.com/post/1309 <div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><br><font size="3"> </font></div><div><font size="3">ای انسان : تو عبارت از چند روزی هستی ، هر روزی که</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> بگذرد ، قسمتی از تو&nbsp; نیز گذشته است . <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">.............<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/t3il_98999c2176e29ed9fc6f908844e48dd4-425.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></font></div>