شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic
 

چهارشنبه 8 آبان 1398
ن : مادر جوانرودی نظرات

باور کنیم ...

کلمات کلیدی : بیا باور کنیم , رهایش کن , زیبایی , دنیا ,


بیا باور کنیم دنیا هنوز هم مثل شب زیباست

 زمینش هست ، خدایش مهربان با ما ،

 چقدر از غم سرودیم  و چقدر با غصه سر کردیم !


 رهایش کن ، کمی بگذر  ....


 بیا باور کنیم دنیا ، برای  زندگی زیباست !
دوشنبه 29 مهر 1398
ن : مادر جوانرودی نظرات

امروز از هیچ چیز ایراد نگیر

کلمات کلیدی : ایراد نگیر , خورشید درخشانتر , امروز را دریاب ,


قول میدهم  خورشید درخشان تر

 پرنده ها خوش آواز تر

  مردم مهربانتر و حتی کسب و کارت

 پر برکت تر  خواهد بود .


دوشنبه 29 مهر 1398
ن : مادر جوانرودی نظرات

من عاشق امروزم ...

کلمات کلیدی : امروزتان زیبا , همین حالا , همین لحظه , آرامش , زندگی , مادرانه ی یک زن کورد , جوانرود ,


من عاشق امروزم ... دیروز را که  نمیتوانم جان دوباره بخشم .

 رفت که رفت ... اما امیدی هست .

 از دیروزم درس میگیرم ،

تا امروزم را بسازم ،

من عاشق امروزم ... امروز

 همین حالا ،

 این لحظه ، نمیگذارم فردا نگرانم کند

 شاید هیچ وقت فردایی نداشته باشم .

 من عاشق امروزم

 بهترین هدیه ی خداوند...

امروز بهترین لباسم را میپوشم 

 بهترین عطرم را میزنم

 عزیزانم را به آغوش میکشم :

 تا فرصت دارم ،

 هر چه دوستت دارم نگفته دارم ، خرج میکنم ،

من عاشق امروزم  چقدر کار برای امروز دارم ،

باید امروزم را زندگی کنم...

امروزتان زیبا
یکشنبه 28 مهر 1398
ن : مادر جوانرودی نظرات

اگر ....

کلمات کلیدی : زندگی را در آغوش گرفتن , در لحظه زندگی کردن ,کسی را دیدید ک از کوچکترین  چیزها  لذت می برد ،

محو طبیعت می شود ،کمتر سخت میگیرد ، می بخشد ،

می خنداند ، و با خودش در یک صلح درونیست !


او نه بی  مشکل  است  نه شیرین مغز !


او طوفان های  هولناکی را در زندگی پشت سر  گذاشته

و قدر آنچه که امروز دارد را می داند .

 او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی  زندگی را در آغوش  بگیرد .
شنبه 27 مهر 1398
ن : مادر جوانرودی نظرات

مادر ترزا

کلمات کلیدی : صلح , خانواده ,


میخواهی  برای صلح در جهان  بالاترین قدم را برداری ؟

 همین الان به خانه برو

 با خانواده ات مهربانتر باش .


دوشنبه 1 مهر 1398
ن : مادر جوانرودی نظرات

حسن بصری می فرمایند :

کلمات کلیدی : سخن بزرگان , حسن بصری رضی الله عنه , ای انسان ,


 

ای انسان : تو عبارت از چند روزی هستی ، هر روزی که

بگذرد ، قسمتی از تو  نیز گذشته است .

.............

جمعه 5 بهمن 1397
ن : مادر جوانرودی نظرات

حکایتی زیبا درباره حق الناس حتما بخونید...

کلمات کلیدی : حکایتی زیبا در مورد حق الناس , حکایت پادشاه و مرد فقیر ,ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﺣﮑﻤﺮﺍنی ﻣﯿﮑﺮﺩ

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻃﺒﯿﺒﺎﻥ ﺍﺯ درمان ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪند

ﻭ ازﺷﺎﻩ ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺩ

ﺭﺍ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳتﺷﺎﻥ کاری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .

ﺷﺎﻩ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺕ ﺍﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ کسی را ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ،

که ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻗﺒﺮی که برای من آماده

کرده اند ﺑﺨﻮﺍبد !

ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ

ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺮﺑﺨﻮﺍﺑﺪ .

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭاﯾﻦ ﻗﺒﺮ بخوابد

فقط ﯾﮏ ﺷﺐ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ،ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ شود.


ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺩﺭ ﻗﺒﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ ﻭ روزنه ای ﺑﺮﺍﯼ نفس کشیدنﻭ ﻫﻮﺍ

ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺘﻨﺪ .

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺑه ﺨﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ .

ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪنکیر و منکر ﺑﺎﻻﯼ قبرش ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﮕوید ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪند:

ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯽ ﺩﺍﺷﺘﯽ؟

ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺐ ‏(ﺧﺮ ‏) ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺩیگر

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ .

ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ فقیر ﺑﺎ ﺧﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﻭ ﻓﻼﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ

بر ﺧﺮﺧﻮﺩ ﺑﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ گذاشتی ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﺭاندﺍﺷﺖ ﻭ

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺩﺭفلان ﺭﻭز به خرت ﻏﺬﺍ ﻧﺪﺍﺩﯼ و....

ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ بخاطر ﺍﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﻫﺎ  که به ﺧﺮﺵ کرده بود ﭼﻨﺪ

ﺷﻼﻕ ﺁﺗﺸﯿﻦ خورد که برق از سرش پرید .

ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ می شود ﺩﺭ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ

ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻥ می آیند ﺗﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﺮ

ﺑﯿﺮﻭﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪ

ﻭ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪﺵ .

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺎ به ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ

ﭘﯽ ﺍﻭ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ !

ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ جیغ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕوید:

 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ

ﻋﺬﺍﺏ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻮﻡ

ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ ...


ای بشر از چه گمان کردی که دنیا مال توست

ورنه پنداری که هر لحظه اجل دنبال توست

هر چه خوردی، مال مور و هر چه هستی مال گور

هر چه داری مال وارث، هر چه کردی مال توست...


*ای کاش این حکایت به گوش همگان  برسد*


یکشنبه 30 دی 1397
ن : مادر جوانرودی نظرات

دوزخ چیست ؟؟؟دوزخ لحظه ای است در پایان زندگی ، که در آن انسانی که از

خود ساختی، آن را که میتوانستی باشی ملاقات خواهد کرد.

به قول عرفا، بشوید آنچه باید بشوید
جمعه 26 مرداد 1397
ن : مادر جوانرودی نظرات

در جواب آقای حسین . بازدید کننده ی گرامی

کلمات کلیدی : در خصوص اطعام به کفار و اهل کتاب ,


سلام خدمت شما

آرزوی سلامتی و خسته نباشید

من مطالعاتی تطبیقی در زمینه مذاهب دارم، چند سوال داشتم که خودم

جوابشان را پیدا نکردم انشالله شما بتوانید کمک کنید


1  نظر محدثین و فقها در خصوص اطعام به کفار و اهل کتاب

2  منابع حدیثی، در خصوص اطعام نجس یا متنجس یا حرام به مسلمان

یا غیر مسلمان، بالغ یا کودک و حیوان چه می گویند


لطفا حکم فقهی را همراه با متن احادیث همراه کنید

ترجیحا از منابع اصیل و دست اول باشد .

........................

 سلام خدمت شما   برادر بزرگوار  ...

ممنون و سپاس فراوان  از بازدید شما .  ببخشید اگه با تاخیر

جواب سوال تون رو دادم ...

راستش من پاسخ  سوالات   شما  را پیدا نکردم به کتاب هم

مراجعه کردم   اما  چیزی دستگیرم نشد .. 

ببخشید اگه کاری از دستم برنیومد نتونستم کمک تون کنم  ...چهارشنبه 2 خرداد 1397
ن : مادر جوانرودی نظرات

زینت و مسجد

کلمات کلیدی : زینت و مسجد , قرآن به مال و فرزند , «زینت» گفته است ,


یَا بَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِینَتَكُمْ عِندَ كُلِ‏ّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَ
لَاتُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ   (اعراف، 31)

 ای فرزندان آدم !  نزد هر مسجد  زینتهای  خود را برگیرید

و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید ، همانا خداوند

اسرافکاران را دوست ندارد .

شاید بتوان گفت: آنچه در قرآن با خطابِ «یا بنى آدم» بیان

مى‏شود، مربوط به تمام انسان‏ها و همه ‏ى ادیان و از

مشتركات آنان است.

قرآن به مال و فرزند، «زینت» گفته است،

«المال و البنون زینة الحیاة الدّنیا»(121) بنابراین ممكن است

آیه بیانگر این باشد كه مال و فرزند خود را هنگام رفتن به

مسجد همراه داشته باشید، تا با مال، به حل مشكلات

اقتصادى مسلمین بپردازید و با حضور فرزند در مساجد و

جماعات، مشكلات تربیتى نسل آینده را حل كنید.

در روایات، امام‏ جماعتِ عادل، آراستگى ظاهر، عطر زدن ولباس

زیبا پوشیدن به هنگام نماز، بلند كردن دستان به هنگام

ركوع و سجود در نماز، شركت در نماز عید و نماز جمعه،

از جمله مصادیق زینت شمرده شده‏ اند.(122)


خداوند زیبایى و زینت را دوست دارد و گرنه به آن امر نمى‏ فرمود،

«خذوا زینتكم» .

با زینت به مسجد رفتن، احترامى است به بندگان خدا، به

عبادت خدا و همچنین سبب ایجاد جاذبه و ترغیب عملى

دیگران به آمدن در آنجاست.

سه شنبه 1 خرداد 1397
ن : مادر جوانرودی نظرات

جالب و خواندنی

کلمات کلیدی : قلعه ی حیوانات , جالب و خواندنی ,


احتمالا کتاب (قلعه ی حیوانات)  نوشته ی جورج اورول را

خوانده اید 

ماجرای این کتاب ، داستان حیوانات  یک مزرعه  علیه 

ارباب زورگو ست . حیوانات دست به دست هم می دهند و ارباب

و خانواده اش  را از مزرعه  بیرون میکنند و خود مدیریت مزرعه

را به دست میگیرند .

اولین کار آنها پس از پیروزیشان  تنظیم عهد نامه ای است

که طبق آن  همه ی حیوانات با هم برابرند و هیچ کس حق

ندارد  خود را ارباب و مالک دیگران بداند ، اما چیزی نمیگذرد

که خوکی  که مدیریت  مزرعه را به دست گرفته  است ، آرام آرام

عهدنامه را تغییر می دهد و برای خود و اطرافیانش حقوق و

امتیازات ویژه ای  وضع میکند ، در این میان ،اسبی  در این

مزرعه زندگی میکند  به نام ( باکستر)  که به لحاظ

خوش خلقی ، صبوری و پشتکار  ، مورد احترام  همه ی

حیوانات است . اسب سمبل و نماد نجابت است .

حیوانات از او می خواهند کمکشان کند تا در مورد شرایط

جدید  تصمیم بگیرند  اما باکستر سخت مشغول کار است

و به اطرافش توجهی ندارد . شعار او اینست : من کار میکنم ! .

و احساس میکند که باید کار خود را به   بهترین شکل انجام

دهد و کاری به کار چیز دیگری نداشته باشد .  گرچه باکستر

  میتوانست  از اتفاق وحشتناکی  که در قلعه ی حیوانات

رخ میداد جلوگیری کند ، چنان سرش به کارش گرم بود

  که فقط  هنگامی از تغییرات  باخبر شد  که خوک  حاکم ،

  او را به یک سلاخ فروخت .

اولویت بندی  از مهمترین  مهارتهای  زندگیست . شما هرچقدر

زیبا ویولن  بنوازید  ،  در یک قایق در حال غرق شدن ، ویولن

نواختن در اولویت قرار ندارد .  در یک مزرعه ی در حال سوختن ،

سم پاشی و آفت زدایی در اولویت قرار ندارد .


کارل مارکس  فیلسوف آلمانی ،  یکی از افسونهای

جامعه ی سرمایه داری را تخصصی شدن  میداند .

هر کس چنان سرش به کار و تخصص خود گرم است 

که فراموش میکند  کل این جامعه  به کدام سو حرکت میکند .

باهوش ترین و سخت کوش ترین  آدم ها گرفتار  الگوی

باکستر  میشوند و

مسایل کلان اجتماعی را از یاد میبرند .چهارشنبه 9 اسفند 1396
ن : مادر جوانرودی نظرات

زندگی امام بخاری رحمه الله ... بسیار زیبا ست ..

کلمات کلیدی : زندگی نامه امام بخاری رحمه الله تعالی , امام بخاری ,


بخاری در روز سیزدهم شوال سال 194هجری بعد از نماز

جمعه در شهر بخارا به دنیا آمد، و در کودکی پدرش را از

 دست داد و در کنار و حمایت مادرش پرورش یافت، تاریخ

بخاری می گوید: بخاری در کودکی هردو چشم خود را از

 دست داد و پزشکان  از معالجه ی او ناتوان شدند .


مادرش از بس که برای بهبودی او دعا کرده بوده، و بر

 فرزندش جزع و فریاد می‌کرد، شبی حضرت ابراهیم

خلیل الله را در خواب دید و به او گفت: خداوند  چشمان

فرزندت  را به خاطر دعاهای زیاد تو روشن گردانیده است .


 می گوید : هنگامی که بیدار شدم ، دیدم که خداوند

 فرزندم را شفا داده و چشم هایش را به وی باز گردانده

است .

امام بخاری رحمه الله تعالی از همان آغاز کودکی

 شیفته ی علم حدیث بود . ذکاوت و تیز هوشی ،

 همت والا و ثروت زیادی که از پدرش به ارث برده بود

او را در این امر ، یاری می کرد . .

و در آغاز تحصیل ، حفظ حدیث به وی الهام  گردید .

چنانکه خودش می گوید : در مکتب بودم که حفظ حدیث

 به من الهام شد در حالی که در آن زمان ، ده ساله بودم .


سفرهای امام بخاری :


امام بخاری رحمه الله تعالی در سن 16 سالگی ، همراه

مادر و برادرش به قصد حج ، راهی مکه شد . مادر و برادرش

 بعد از ادای مناسک حج  به موطن خود باز گشتند ،

 اما امام بخاری برای کسب علم و ادامه تحصیل ، در مکه

 باقی ماند و از ائمه حدیث آن زمان ، احادیث و علوم شرعی

را فراگرفت . وی بعد از اینکه دو سال در مکه بود، در سن

 18 سالگی برای کسب فیض از محضر علمای مدینه ،

 بدانجا رفت .او به شهرهای مختلف مانند بصره ، کوفه ،

بغداد ، شام ، مصر ، مرو ، بلخ ، نیشابور ، و ری  که مراکز

علمی آن زمان به شمار می آمدند ، سفر نمود .


اساتید و شاگردان امام بخاری


امام بخاری از محضر اساتید زیادی حدیث فرا گرفته است

که مورخین تعداد آن ها را یک هزارو هشتاد نفر ذکر کرده اند .

 که از معروف ترین آنها "  محمد بن عبدالله انصاری ،

 مکی بن ابراهیم ، احمد بن حنبل ، اسحاق بن راهویه ،

ابو حاتم رازی ، ابوبکر و عثمان فرزندان  ابو شیبه

اما شاگردان امام بسیا زیاد است و هیچ گونه آماری از آنها

 در دست نیست .چنانکه فربری می گوید :

حدود 90 هزار نفر  شنیده اند .

معروف ترین شاگردان امام بخاری که به درجه ی شهرت

رسیده اند : عبارتند از : امام مسلم بن حجاج نیشابوری .

ابو عبد الرحمان نسائی ،  ابو عیسی ترمذی ، امام دارامی

و ابن ماجه


گوشه هایی از فضایل اخلاقی امام بخاری
 

امام بخاری در عین حال که دانشمندی بی نظیر بود ،

 از اخلاق و صفات اخلاقی برجسته ای برخوردار بود . .

وی فردی خوش اخلاق و جوان مرد ، سخاوتمند و خوش زبان بود .

زهد و پرهیزگاری در زندکگی اش کاملا آشکار بود .

علاوه بر اینها  وی با بسیاری از آلات و وسایل جنگی آنروز

آشنایی داشت  و تیرانداز ماهری بود .

امام بخاری ثروت هنگفتی از پدر به ارث برده بود . او مالش را

 به مضاربه می دا د  و خود مشغول فراگیری دانش و خدمت به

 حدیث نبوی بود .امام و حکام


امام بخاری رحمه الله از مجالست و همنشینی با حکام و تملق

 و چاپلوسی نزد آنها بسیار پرهیز میکرد و معتقد بود که استقامت

 در دین در صورت همراهی با حکام ، بسیار مشکل است .

 در این زمینه می فرمود : مصاحبت و همراهی حکام ، خوار

کردن دین است و نزدیکی با حکام ، ضرر رسانیدن به دین است .


وفات امام بخاری رحمه الله


امام بخاری به درخواست امیر بخارا : خالد بن احمد ذهلی : 

مبنی بر تدریس خصوصی  صحیح بخاری و کتاب تاریخ کبیر

 در قصر امیر به فرزندان وی ، جواب رد داد .  این مساله ،

امیر بخارا را به شدت خشمگین ساخت ، پس از آن به دنبال

بهانه ای می گشت تا از او انتقام بگیرد .

ولی از آنجا که امام بخاری در قلب مردم جای داشت ، و برخورد با

او باعث تحریک افکار عمومی میشد ، امیر و علمای دربار

درصدد برآمدند تا با توطئه ای امام بخاری را از شهر بیرون کنند .

اینجا بود که امیر بخارا تعدادی از درباریان خود را تحریک کرد

تا مذهب امام بخاری را زیر سوال ببرند  و سخنانی به او

 نسبت دهند که نگفته بود .


بنابراین عموم مردم را علیه امام بخاری شوراندند و اینگونه

 شرایط را برای برخورد با ایشان فراهم ساختند . و دستور دادند

 که امام شهر را ترک کند .

امام بخاری هنگام خروج از شهر ، دست به دعا برداشت و فرمود :

خدایا ! توطئه ای را که علیه من تدارک دیده اند به خودشان ،

خانواده و فرزندانشان برگردان
.

و چند روزی نگذشت که دعای امام بخاری تحقق عینی یافت .

 زیرا طاهریان که حکام آنروز خراسان بودند ، دستور دادند تا

 خالد بن احمد ذهلی را بر الاغی سوار کنند و در خیابان های

شهر در برابر چشمان مردم ، بگردانند و به زندان اندازند .

سرانجام وی در همان زندان درگذشت و سایر کسانی که در

 این توطئه وی را همراهی کرده بودند ، به مصایب و مشکلات

 زیادی گرفتار شدند .

امام بخاری رحمه الله تعالی  بخارا را به قصد بیکند ، ترک کرد .

ولی قبل از اینکه به آنجا برسد ، دشمنان توطئه گر مردم بیکند

را نیز علیه او شورانیده بودند . مردم سمرقند که از جریان امام

بخاری مطلع شده بودند  ، پیغام دادند و از او دعوت کردند تا به

سمرقند برود . امام به درخواست آنها پاسخ مثبت داد و

راهی سمرقند شد . در مسیر راه به روستای خرتنگ در

 نزدیک سمرقند رسید و به خانه ی یکی از خویشاوندان

خود رفت ، چون بیمار بود ، چند روزی آنجا استراحت کرد .

اما دیری نپایید که امام متوجه شد فتنه ،سمرقند  را هم

 فرا گرفته و آنها هم دچار فتنه شده اند .  اینجا بود که دست

به دعا برداشت و فرمود
:

(خدایا ! زمین با تمام وسعتش برایم تنگ شده است مرا به

 سوی خودت فراخوان . )

خداوند هم دعایش را مستجاب کرد و شب عید فطر در سن 62

سالگی دار فانی را وداع گفت . سرانجام در روستای خرتنگ ،

غروب کرد و همانجا به خاک سپرده شد .

خود امام بخاری رحمه الله تعالی می گوید :

شبی ، رسول الله صل الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم

 و گویا من روبه رویش ایستاده ام و با یک باد بزن ، حشرات را

 از او دور میکنم . این خواب را برای تعبیر کنندگان بازگو کردم

 آنها نیز چنین تعبیر کردند که : شما احادیث جعلی را از رسول الله

 صل الله علیه و آله و سلم دور می سازید .


 این خواب هم یکی از انگیزه های تالیف صحیح بخاری گردید .


کتاب مختصر صحیح بخاری جلد 1

چهارشنبه 20 دی 1396
ن : مادر جوانرودی نظرات

کودک

کلمات کلیدی : کودک , ارتباط با نوزادان , حرف زدن با کودک , روانشناسی ,تحقیقات نشان می دهد، تعداد کلماتی که نوزادان

هر روز می شنوند، بر هوش و ذکاوت ،مهارت های

اجتماعی و موفقیت های تحصیلی آنها در آینده

تاثیر می گذارد .

سعی کنید مدام با کودکتان حرف بزنید و با حوصله به

واکنش های او جواب بدهید.

وقتی طوری رفتار کنید که نوزادتان بفهمد دارید با تمام وجود به

او گوش می دهید ،هم اعتماد به نفسش تقویت می شود

و هم مهارت های زبانی اش .

( کانال دکتر کوچکی ، روانشناس )دوشنبه 13 آذر 1396
ن : مادر جوانرودی نظرات

امام محمد غزالی می فرماید :

کلمات کلیدی : امام محمد غزالی , وضعیت جسم هنگام خواندن قرآن ,


هنگام تلاوت قرآن با وضو باشید ، پر سکون باشید ،

با صدایی ملایم بخوانید، رو به قبله باشید .

 بیخیال ننشینید ، بلکه چنان باشید که در محضر

استاد می نشینید .


کتاب تحفه ی ماه مبارک رمضان

نشر احسان


شنبه 22 مهر 1396
ن : مادر جوانرودی نظرات

دل آزرده مادر ..

کلمات کلیدی : حکایت مادر در گلستان سعدی , چه خوش گفت زالی به فرزند خویش ,


وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم

دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی‌گفت:

مگر خُردی فراموش کردی که درشتی میکنی؟


چه خوش گفت : زالی به فرزند خویش

چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن


گر از عهد خردیت یاد آمدی

که بیچاره بودی در آغوش من


نکردی در این روز بر من جفا

که تو شیر مردی و من پیرزن .


گلستان سعدی

( تعداد کل صفحات: 16 )

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]