یکشنبه 29 فروردین 1395
ن : مادر جوانرودی نظرات

از بزرگی الله بگوییم

کلمات کلیدی : از بزرگی الله بگوییم ,


میدان دعوت به سوی پروردگار وسیع است

چه بسا کلمه ای ، کسی را بهشت رهنمون شود

نیت ها را خالص کنیم و از بزرگی الله بگوییم .


سُبحانَکَ اللّهُمَ وَ بِحَمدِکَ وَ تَبارکَ اسمُکَ وَ

      تَعَالی جَدُّکَ و لا اِلهَ غَیرُکَ